ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ' NEWS '


Information on CATALYST Project for the Project Link

   ໂຄງການ Dr. LEE Jong-wook-Seoul Project ມອບ LAOSPACE ໃຫ້ ມວສ ໃນວັນທີ 14.02.2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   
   

         Joint Workshop on Health Sector Capacity Building in Lao PDR: Sharing Evaluations and lessons

         - Date: January 11 (Thursday), 2018

         - Joint Prepared by University of Health Science and KDI School of Public Policy and Management

   
   
   
   
   


    ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

    ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

    ທີ່ ມວສ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la