ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ' NEWS '


Information on CATALYST Project for the Project Link

         ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ ອານເຟຼດ ແຫ່ງປະເທດ ເລັກເຕນສະເຕນ

   

         ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ, ສປປ ລາວ     ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


    

    

    

    

    

    

    

    


        ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ການສື່ສານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ຄັ້ງທີ12 ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊອູນ, ສ.ເກົາຫລີ ຈັດຂື້ນໂດຍ: ມວສ, KOFIH, SNUMC ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

   
   

        ເປີດຊຸດອົບຮົມ ທິດສະດີການເມືອງ - ການປົກຄອງ ໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະມາຊິກພັກ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫ່ງ ຢູ່ ມວສ ຊຸດທີ I ຄັ້ງວັນທີ 23/04/2018 - 26/06/2018.

   
   

  ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

  ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

  ທີ່ ມວສ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la