ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ' NEWS '


        "Click" Information on CATALYST Project for the Project Link    Asia Pacific Association of Medical Journal Editors (APAME) Convention 2017
    ''Search & Access for Reading, Citing & Writing''
    August 18 - 19, 2017, Vientiane Capital, Lao PDR

   
   
   


        ກອງປະຊູມກ່ຽວກັບ ການສື່ສານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ຄັ້ງທີ 10 ລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊອູນ, ສ.ເກົາຫລີ ຈັດຂື້ນໂດຍ ມວສ, SNUMC, KOFIH ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ມີຖຸນາ 2017

   
   
   

    ເຊີນຮ່ວມກິດຈະກໍາການສະຫຼຸບ

    ແລະການສະຫຼອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ

    ທີ່ ມວສ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la