ໜ້າຫລັກ | ຂ່າວ | ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ | ເຟສບຸກ
To English
To English
ໜ້າຫຼັກ ຂ່າວ
ການຮ່ວມມືສາກົນ
     ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ມວສ ການສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຮ່ວມມື ແລະ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກັບແຕ່ລະພະແນກການ, ຂະແໜງການ, ຄະນະວິຊາ, ພາກວິຊາ, ໜ່ວຍວິຊາ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຊິ່ງມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງປະເທດໃນເຂດພາກພື້ນແລະສາກົນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເທດຫວຽດນາມ, ຈີນ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫລີໃຕ້, ຝຣັ່ງ, ອົດສຕຣາລີ... ແລະບັນດາໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງເຊັ່ນ: Dr. Lee Jong Wook, Pierre Fabre, AOI, Health Frontier, ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝຣັ່ງ.
ລວມຮູບການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ
ພິທີມອບຮັບເຄື່ອງຖ່າຍຮູບພາບການແພດຂອງຄະນະ
ທັນຕະແພດສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນິຮົງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ການຮ່ວມມືຫລັກສູດຄະນະເພສັຊສາດ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ
ຂອງປະເທດໄທ ແລະ ຝຣັ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນ Pierre Fabre
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ
ຂອງການນໍາ ມວສ ຢູ່ປະເທດມຽນມາ
ພິທີຕ້ອນຮັບເຈົ້າຊາຍ ອາວເຟ
ການຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ
ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ໂຄງການ FSP
ປະຊຸມຫລັກສູກແພດຊ່ຽວຊານສາຂາສັນລະຍະສາດ
ທ່ານ ດຣ. ດານຽນ ແຈັກ ມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ
ການຢ້ຽມຢາມທັງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຄະນະນໍາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ
ສຸຂະພາບ,ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ນິຮົງ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກສຶກສາ ມວສ
ແລະ Internation University Healthcare, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ກອງປະຊຸມການສື່ສານດ້ານວິທະຍາສາດຄັ້ງທີ 12 ລະຫວ່າງ ມວສ
ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລເຊອູນ, ເກົາຫຼີໃຕ້
Dr Lee Jong Wook Fellowship 2014
ພິທີເປີດຫ້ອງວິເຄາະໂຄຣໂມໂຊມ ທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ໂຄງການ Dr Lee Jong Wook
ຈໍານວນສັນຍາຮ່ວມມືກັບສາກົນ ລວມ 43 ສະບັບ,
ແລະອີກ 09 ສະບັບກໍາລັງຂໍອະນຸມັດ