ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຄະນະນໍາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

 

         - ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ສົມຈິດ ບຸບຜາ, ອະທິການບໍດີ

         - ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ບົວວັນ ແສນສະຖິດ, ຮອງອະທິການບໍດີ

         - ທ່ານ ດຣ. ອາລຸນຍາເດດ ສິດທິພັນ, ຮອງອະທິການບໍດີ

         - ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ວັນລ່ຽມ ບົວຣະວົງ, ຮອງອະທິການບໍດີ

         - ທ່ານ ດຣ. ພູທອນ ວັງກອນວິໄລ, ຮອງອະທິການບໍດີ

 

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la