ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ມີ 07 ຄະນະ 01​ ຫ້ອງການ ແລະ 01​ ສູນ ດັ່ງນີ້:

 

       - ຫ້ອງການ

       - ຄະນະແພດສາດ

       - ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ

       - ຄະນະທັນຕະແພດສາດ

       - ຄະນະເພສັຊສາດ

       - ຄະນະເຕັກນິກການແພດ

       - ຄະນະພະຍາບານສາດ

       - ຄະນະຫລັງມະຫາວິທະຍາໄລ

       - ສູນພັດທະນາການສຶກສາ

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la