ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຫ້ອງການ ມວສ

 

 

  ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ່ 413/ກຊສ. ລົງວັນທີ່ 10/3/2009 ຊຶ່ງຫ້ອງການ ມວສ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້: ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອະທິການບໍດີ ໃນດ້ານບໍລິຫານ, ວິຊາການ, ບໍລິຫານ- ຄຸ້ມຄອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ; ຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ ອະທິການບໍດີ ພິຈາລະນາ; ສ້າງແຜນສັງລວມ, ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແລະ ແຜນການແຕ່ລະໄລຍະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ; ຮ່າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການທຸກດ້ານຂອງ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ; ປະສານງານ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ, ການສອບເສັງໃນບັນດາ ຄະນະວິຊາ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກການ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ໃຫ້ສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີ; ມີໂຄງປະກອບສ້າງ ດ້ວຍ 5 ພະແນກການຄື: ພະແນກບໍລິຫານສັງລວມ, ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ພະແນກວິຊາການ, ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ພະແນກຄຸ້ມຄອງ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ພະແນກຫໍສະໝຸດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຮອງ 3 ທ່ານ. ມີຜົນງານໃນການປັບປຸງ ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນພະແນກ, ຂະແໜງການ, ຊຶ່ງມີຈໍານວນພະນັກງານ 70 ຄົນ ການຈັດຫາງົບປະມານເພື່ອຕອບສະໜອງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບຸລະນະສ້ອມແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ ສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ງົບປະມານ ອາຄານສະຖານທີ່, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະພາຫະນະທີ່ຈໍາເປັນຈໍານວນນຶ່ງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນພາຍໃນ ມວສ. ວຽກງານອັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ: ບູລະນະປັບປຸງການຈັດຕັ້ງສ້າງພາລະບົດບາດຂອງພະແນກການ, ເປັນເຈົ້າການ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການເປີດກອງປະຊຸມປະຖົມມະເລີກຂອງສະພາບໍລິຫານ ມວສ ແລະ ພິທີມອບຮັບປະກາສະນີຍະບັດ ຍ້ອນຫຼັງ ໃຫ້ຜູ້ສໍາເລັດ ການສຶກສາແຕ່ລຸ້ນ 1 ຫາ ລຸ້ນທີ 22 ມີຈໍານວນທັງໝົດ 1248 ຄົນ, ຍິງ 668 ຄົນ, ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ໄດ້ຮັບວິທະຍາຖານະມີ: ສາດສະດາຈານ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ; ຮອງສາດສະດາຈານ 16 ທ່ານ, ຍິງ 06 ທ່ານ, ໄດ້ສໍາເລັດການຂື້ນແຜນຜັງປຸກສ້າງ ແລະ ແຜນກໍ່ສ້າງ ມວສ ແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ເຂດບ້ານດົງໂພສີ, ໄດ້ປຸກລະດົມ ນັກສຶກສາ ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການຮັບໃຊ້ ວຽກງານການແພດ ແລະ ວຽກສຸກຂະອະນາໄມໃນງານມະຫະກໍາກິລາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 16 ແລະ ໄດ້ຮັບການ ຍ້ອງຍໍ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍລົງຕ້ານພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະ ຕ້ານໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 450 ປີ ຂອງປີສ້າງຕັ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

   ຄະນະບໍລິຫານຂອງຫ້ອງການ ມວສ

   ພະແນກ ບໍລິຫານ-ສັງລວມ, ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

   ພະແນກ ວິຊາການ

   ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

   ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງ, ແຜນການ ແລະ ການເງິນ

   ພະແນກ ຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວິທະເຂດດຽວກັນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21 222883

ແຟັກ 00856 (0)21 214055

Email uhs.cabinet@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la