ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ສານຈາກອະທິການບໍດີ

 

  ອີງຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 156/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2007 ວ່າດ້ວຍການໂອນຄະນະວິທະຍາສາດ ການແພດ ແລະ ໂຮງໝໍເຊດຖາທິຣາດ ໃຫ້ຂຶ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລ້ວສ້າງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ. ແລະ ອີງຕາມດໍາລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 155/ນຍ ລົງວັນທີ 03 ກັນຍາ 2008 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ. ມວສ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາໜຶ່ງທີ່ສັງກັດ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອສຸຂະພາບ ໃນທຸກລະດັບ, ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິທະຍາສາດ ການແພດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ປະກອບມີ 7 ຄະນະ ແລະ 1 ຫ້ອງການບໍລິຫານທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປະກອບມີ 4 ສູນໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ. ປັດຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ເປັນສູນກາງການສຶກສາພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອສຸຂະພາບໃນສາຂາຕ່າງໆ, ນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດກໍຄືຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານ ວິຊາການແກ່ສັງຄົມ. ມວສ ແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລໜຶ່ງຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ທີ່ເປັນບ່ອນສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ມີຫລາຍຂະແໜງທີ່ພວມກໍ່ສ້າງໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ. ນອກຈາກນີ້ ມວສ ຍັງປະກອບ ມີບັນດາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ໃນແຂວງຫລວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍາປາສັກ, ເຊິ່ງ ເປັນບ່ອນສ້າງບຸກຄະລາກອນລະດັບຊັ້ນກາງ ແລະ ຊັ້ນສູງເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເຂດ. ໃນສົກປີ2011-2012 ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ມີຈໍານວນນັກສຶກສາທັງໝົດ 4470 ຍິງ 2739, ມີຈໍານວນບຸກຄະລາກອນ 418 ຍິງ 230 ອາຈານຈາກພາຍນອກ 200 ນອກຈາກນີ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຍັງມີການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແລະ ອົງການຕ່າງໆໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ນໍາເອົາເຕັກນິກໃໝ່ດ້ານວິທະຍາສາດການແພດມາສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະພາບພາລານາໄມທີ່ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າສຸດທີ່ດີໃຈທີ່ຫ້ອງການຂອງ ມະກາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ໄດ້ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ຄືກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ການປັບປຸງເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ເພື່ອຄວາມສາມັກຄີເອກະພາບກັນຢ່າງແຂງແຮງແນໃສ່ຄວມກ້າວໜ້າທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດໃນການກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຊື່ອມເຂົ້າໃກ້ລະບົບຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອອຍພອນໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ບຸກຄະລະກອນຕະຫລອດຮອດຮາກຖານຈັດຕັ້ງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາແຂກຕ່າງປະເທດ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ທຸກທ່ານມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ກໍ່ຄືປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສີວິໄລ.

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la