ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ website ຂອງ ມວສ

 

    ກິດຈະກໍາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ

         ຜົນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ    !!! ຂ່າວໃໝ່ !!!

        ກອງປະຊຸມກຽ່ວກັບການສື່ສານດ້ານວິທະຍາສາດ ຄັ້ງທີ 6 ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ

          ສຸຂະພາບ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຊອຸນ ສ.ເກົາຫລີ ຄັ້ງວັນທີ 03.04.2015

   
   
  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la