ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ພະແນກ ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຫ້ອງການ ມວສ

 

 

  

        ຫ້ອງການພັກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວິທະເຂດດຽວກັນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21

ແຟັກ 00856 (0)21

Email uhs.sop@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la