ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ)

English

 
ພະແນກ ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ມວສ

  

        ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

        ພາລະບົດບາດ (.pdf file)

        ກິດຈະກໍາ ແລະ ວຽກເດັ່ນ

         ການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ    !!! ຂ່າວໃໝ່ !!!

     ກໍານົດວັນສອບເສັງ: ວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ວັນທີ 26 - 27/07/2014

     ເລີ່ມລົງທະບຽນສະໝັກສອບເສັງ: 23/06/2014 - 18/07/2014 ປິດຮັບຄໍາຮ້ອງ 16 ໂມງວັນທີ 18/07/2014

     ວິຊາຮຽນ

 

 

ບ່ອນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວິທະເຂດດຽວກັນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ 00856 (0)21 214033

ແຟັກ 00856 (0)21 214055

Email uhs.affaires.academic@uhs.edu.la

  • ການຫລີ້ນບຸນປີໃຫມ່ລາວຢູ່ ມວສ
  • ກອງປະຊຸມ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວນອກຫລັກສູດ ພາຍໃນເດືອນ
  • ກິດຈະກໍາ ແລະ ວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ ພາຍໃນເດືອນ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວິທະຍາເຂດເພັຽວັດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ +856 (0)21 22 28 83, ແຟັກ +856 (0)21 21 40 55, Email contact@uhs.edu.la